"Patrząc na obrazy Elżbiety Anny Brudło doznaję swoistego spokoju, dobra miłości i prawdy specyficznej dla autorki.
W większości operuje kompozycją zamkniętą z elementami kompozycji otwartej. Dominanta ukierunkowana jest w pozycji asymetrycznej. Przestrzeń sferyczna, powietrzna jest budowana przez stosowanie plam walorowych i kontrastowych. Atmosfera jedności i równowagi. Klimat ciepły, uspakajający. Materia malarska bogata i różnorodna, uzyskiwana przez grubość i rodzaj malatury. Światło w obrazie jest skoncentrowane na właściwym autorce przesłaniu symbolicznym, ukierunkowane najczęściej w ciekawym asymetrycznym punkcie, rozproszone w swojej strukturze.
Na szczególną uwagę zasługuje relatywizm kreski, plamy i koloru. Kolor jest uporządkowany, tworząc harmonijne zjawisko w budowaniu dzieła artystycznego. Autorka operuje szeroką gamą kolorów zimnych i ciepłych. Tematyka prac zaczerpnięta z otaczającej rzeczywistości. Motywami obrazów są prawzorce tajemnicy surrealistycznej, ciepłej i spokojnej.
W nurcie estetycznym i liryczno - egzystencjonalnym na pierwszy plan wybija się świeckość, skrajny personalizm, wszechwładna ziemskość tematów i przeciwnie: sakralność, antypersonalizm i wszechobecna nieziemskość. Ta twórczość ma wiele czasoprzestrzennych wymiarów, wiele egzystencjonalnych ścieżek, wiele psychicznych i duchowych poziomów.
Ten proces twórczy nabiera głębi, egzystencjonalnej powagi i artystycznej niepowtarzalności."

Prof. Leon Maciej - Matschay, Akademia im. Jana Długosza /Instytut Plastyki/, Częstochowa, 2012.

 
 
 

"I Contemporanei: l'arte nuova del terzo millennio"-  ...Elzbieta Brudlo presenta "Pejzaż niechciany"- piccolo capolavoro nella resa dei colori e nella capacita d'esecuzione che,nel formato limitato, riesce comunque a trasmettere l'infinito dello spazio e del paesaggio. Una tecnica molto curata che si abbandona all'istinto espressivo nel cogliere al meglio riflessi di luce e tonalismi chiaroscurali."
*Guido Folco* - Editore-Direttore "Italia Arte", Presidente Associazione Culturale Galleria Folco, Turyn 2012."Pejzaż niechciany"
 

 

"Nostalgia" e "Nokturn" - acquarelli ben dosati, pennellate morbide, sapienti giochi di luci ed ombre, composizione armonica sono i punti forti di Elżbieta Anna Brudło. Con pregevole tecnica di stile, l'artista crea paesaggi crepuscolari avvolti da calde atmosfere quasi di sogno che rivelano grande sensibilita e profondo spirito creativo".
*Prof.Mario Nicosia*, DFG Roma, Cascina Farsetti, Rzym 2010."Nostalgia"

"Nokturn"

 

 

* " Elżbieta Anna Brudło ha fatto della luce la sua cifra stilistica essenziale, creando pitture in cui sogno , illusione, atmosfere impalpabili si fondono come in una magia di colori e toni soffusi. La natura, la realta, i paesaggi, i flori, i cieli restano i soggetti preferiti dall'autrice, che realizza piccole composizioni raffinate, quasi delle miniature antiche dal segno preciso, netto, a definire i contorni."* *New Contemporary Collection, Museo Internazionale ITALIA ARTE*, Torino 2013."Harmonia"

"Vanitas II"

 

 

" Paesaggi evanescenti dalla luce dorata, irreali nella loro iconicita, osservati pero con attenzione al dettaglio dall'artista polacca, in un contrasto sogno-verita molto stimolante. Sembrano miniature antiche, dalla composizione classica a quinte alberate o con un taglio cielo-terra che richiama i fiamminghi. La tradizione e presente, come pure una certa interessante sperimentazione sui pigmenti." **Museo
MIIT, Eddizione Italia, *

*Torino 2013.*
*" Elzbieta Brudlo, elegante e raffinata miniaturista e artista eclettica, realizza piccoli capolavori su lastre di rame, ma non solo. Nelle sue sperimentazioni emerge un'attenzione profonda al dettaglio e al simbolismo, di cui si nutre ogni lavoro, tra sacralita della natura e spritualita dell'uomo. Brudlo esalta colore e armonia in una simbiosi tra artista e natura, tra fantasia creativa e immaginazione. **Kuenstlerforum Museum Bonn, ( Internazionale Italia Arte), 2013.*"L'occhio di natura"
 

 

*" Elżbieta Brudlo utilizza le parole di Giovanni Paolo II per descrivere la natura e le sue bellezze, creata da Dio per essere amata e protetta dall'uomo e non sfruttata malamente e con scempio dall'uomo"* - ( " Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny pan i stróż, a nie jako bezwzględny eksploatator" Jan Paweł II ). " Ad aeternum / in eterno. Arte immortale", Roma 2013, Galleria La Pigna, Palazzo Pontificio Maffei Marescotti.